Logo
Něco z historie Sboru Dobrovolných Hasičů v Hustopečích
Index O vzniku sboru Složení družstev Fotky ze závodů Test z požární ochrany Co vy na to?  

Historie našeho sboru

Dříve než byl v Hustopečích založen Sbor dobrovolných hasičů, zakoupili si v roce 1848 čtyři místní rolníci (Josef Frydrych, Jan Dobeš, Václav Martoch a Jan Vozák ) z vlastních prostředků ruční stříkačku.Stříkačka byla starého primitivního systému bez hadice, takže při požárech musela být postavena v bezprostřední blízkosti ohně.Nádobami se do ní nalévala voda a kyvadly pak byla tlačena obyčejnou kovovou trubkou na oheň v podobě malých ručních sříkaček.Proud ze stříkačky měl však velmi malý a krátký dopad.
Dne 12.února 1884 vypukl požár u rolníků Františka Fabíka a Jana Martocha, po němž byl za velkého nadšení občanů založen Sbor dobrovolných hasičů.Čítal 81 členů.Prvním velitelem (tehdy náčelníkem) byl zvolen Josef Frydrych.Obec, za starostenství Josefa Bajera, zakoupila nově založenému sboru potřebnou výzbroj a nářadí.Pracovní a vycházkové oblečení si členové pořídili sami.V roce 1888 byla pro náš sbor zakoupena sací dvouproudová stříkačka od firmy Smejkal.První zbrojnice bylana náměstí č. 2 u Jaroušků.Za starosty obce Josefa Trlifaje byla pak postavena nová zbrojnice v Brance, kde byla až do roku 1957.

V roce 1898 měl náš sbor následující vybavení: dvouproudovou čtyřkolovou stříkačku se sacím zdrojem, čtyřkolovou stříkačku bez sacího zdroje a 3 berlovky.

Po dobu 1. světové války byla činnost sboru omezena na jeho hlavní účel - pomoci bližnímu.Nutno připomenout záchranné práce při požáru věže místního kostela zasaženého bleskem.Po skončení války vplul život sboru do normálních kolejí. V roce 1924 sor modernizuje své nářadí zakoupením mechanicky posouvajícího žebře od fy Portl - Frohlich. V roce 1929 byla pro náš sbor zakoupena nová motorová stříkačka.

V období 1. republiky se vedle zásahů při požárech (cca 25 případů), konala i hasičská cvičení.Rovněž kulturní činnost sboru byla bohatá (plesy, hasičské výlety apod.)

V roce 1938 bylo porvé založeno družstvo dorostu ve věku 15-18 let.

Po válce dochází k oživení činnosti sboru.Byla obnovena pravidelná požární cvičení na ůrovni okrsku, jakož i tradice hasičských výletů.V období let 1945-1950 byl náš sbor přivolán k požárům osmkrát.V roce 1949 byla našemu sboru přidělena, na vybudování nového hasičského domu, budova po hospodářském družstvu bývalého velkostatku.V témže roce byla také přidělena požární auta.V roce 1951 byla zřízena hasičská siréna (do té doby svolávali k požáru trubači) a provedena oprava hasičského domu.V letech 1953-1955 se naše družstva mužů probojovala až do krajské soutěže.V roce 1954 došlo k založení družstva žen, která se rovněž zůčastňovala okrskových a okresních soutěží do roku 1957.K požárům v roce 1951-1960 vyjížděl náš sbor ve 12 případech.Dále v roce 1952 zasahoval náš sbor při povodni, která postihla naši obec dne 2.června.

V šedesátých letech sbor pokračuje v tradicích a účastní se pohárových soutěží v Opatovicích aOdrách.V roce 1963 pribyla do naší výzbroje nová cisternová stříkačka o obsahu 2000l.

V letech 1971 -1980 bylo zaznamenáno 18 výjezdů k požárům.Největší požár tohoto období, kterému 11. srpna 1971 padla za oběť stodola místního JZD, vznikl od jiskry z motoru mlátičky.Po dobu 30 hodin se účastnilo na likvidaci tohoto požáru 15 požárních sboru s okolí.Jako vítěz okrskových soutěží se sbor v letech 1971-1977 účastní okresní soutěže.Účastní se také pohárových soutěží (Odry, Opatovice, Drahotuše, Dolní Bečva), jubilejních oslav sborů v Porubě, Vysoké a Miloticích.V roce 1972 dochází k založení družstva dorostu a na podzim roku 1974 bylo založeno družstvo žáků.

V roce 1977 se výzbroj sboru rozšířila o cisternové auto Škoda Trambus o obsahu 5000l s vodním dělem a pěnotvorným přípravkem.V roce 1980 je ustanoveno družstvo žen, které se účastnilo soutěžív lrtech 1981-1986.

Vletech 1981-1990 byl náš sbor povolán k 20 požárům.V průběhu těchto let přibyla do naší výzbroje nová vozidla - AVIA a cisterna Tatra o obsahu 6000l.V r. 1990 je ustanoveno ústřední sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a následně okresní sdružení.V letech 1991-2000 vyjížděl náš sbor k požárům ve 41 případech.Aktivně se účastnil i záchrany osob a majetku při povodni v r. 1997.Výjezd k požáru v Choryni dne 2.11.1997 byl poznamenán tragickou událostí.Během výjezdu došlo k náhlému úmrtí řidiče vozidla Tatra-138 a dlouhodobého velitele sboru i okrsku br. Františka Bartošíka.Při této události došlo i k poškození vozidla, které se však podařilo během 2 měsíců opravit.

Významným úspěchem tohoto období bylo, že družstvo mužů vybojovalo v letech 1992-1996 1.místo v okrskové soutěži a reprezentovalo náš sbor i okres Přerov na oblastní soutěži.

V roce 1995 se pro náš sbor podařilo získat 3ks dýchacích přístrojů, které je v současné době oprávněno používat 8 členů.V roce 1997 byla vysvěcena nová socha sv. Floriána, patrona hasičů, na náměstí.

V současné době má náš sbor 91 členů, z toho 7 žen.Práci sboru řídí výbor organizace ve složení: starosta-František Kopřiva, místostarosta-František Dohnal, velitel-Leopold Pavlík, jednatel-Jiří Dohnal.Dalšími členy výboru jsou Karel Havran, Oldřich Havran, Pavel David, Dobromila Hadašová, Marek Janošek, Stanislav Jambor, Bohumír Jambor.V revizní komisi jsou:Bohuslav Perutka, Petr Blažek, Roman Pospíšil.

Náš sbor patří do okrsku Hustopeče, který dále tvoří sbory:Poruba, Vysoká, Milotice, Špičky, Černotín, Hluzov.Z našeho sboru je ve funkci okrskového velitele Oldřich Havran.

Zpět

Od založení sboru v roce 1884 se ve funkci starosty, velitele a jednatele vystřídali:
Starostové (volení od r. 1898)
Gregorek Antonín 1898-1930
Frydrych Robert 1931-1932
Váhala Robert 1933-1940
Vinklárek Jan 1941-1945
Jambor František 1945-1947
David Jaroslav 1948-1953
Pivoda Josef 1954-1957
Frydrych Josef 1958
Pivoda Josef 1959-1966
Jambor František 1967-1977
Kreml Robert 1978-1985
Jambor František 1986-1987
Dohnal František 1988-1992
Kopřiva František 1993-dosud

Velitelé
Frydrych Josef 1884-1888
Baron Otto Bailou 1889
Šenk Otakar 1890-1893
Váhala Robert1894-1932
Jambor František1933-1935
David Jaroslav 1936-1947
Bartošík František st.1948-1950
Zahradník Bohumil 1951-1957
Jambor Bohumil 1958-1959
Zahradník Bohumil 1960-1962
Bartošík František ml.1963-1994
Pavlík Leopold 1995-dosud

Jednatelé
Antonín Sehnal, kaplan 1884-1885
Frydrych Karel 1886-1888
Frydrych Severín 1889-1891
Šebíř Frydrych 1892-1898
Vozák František 1927-1930
Jambor František 1931-1932
Žemla Václav 1933-1945
Šuba Bedřich 1945-1958
Kubečka Bedřich 1959-1961
David Jaroslav 1962
Křížan Metoděj 1963-1967
Dohnal Ladislav 1968-1970
Perutka Bohuslav 1971-1982
Ing. Vinklárek Otakar 1983-1991
Dohnal Jiří 1992-dosud

Tomáš Frydrych©2012